Kempense Landgoederen

Nederland is gekend om zijn uitgestrekt land. Juist over de grens begint de uitgestrektheid reeds. Voor ons een onbekend stukje, maar bewaard gebleven als onderdeel van een Kempisch landgoed. Vooral de verscheidenheid aan landschappen is uniek. Via graslanden, houtwallen en monumentale dreven kom je terecht in het dal van de Oude Leij. De moerascipressen getuigen nog van de geschiedkundige achtergrond, maar nu mag de natuur er zijn gang gaan. Last but not least kom je terecht op de Regte heide, alleen de skyline van Tilburg herinnert je er nog aan dat je nog steeds in de beschaafde wereld bent…

Kaartje wandeling

Geef een antwoord